Pes basyşly birleşdirilen film pes basyşly PE plastmassa rulon filmi

Gysga düşündiriş:

Nusgalara görä düzülip bilner.Professional gözleg we tehniki topar ähli önüm meselelerini çözmäge kömek edýär.Dürli spesifikasiýalary we funksional film önümlerini öndürip bilýän 9 sany ösen üç-ýedi gatlak önümçilik liniýasy bar.
Önümiň ini: 2 sm -1.5 M.
Önümiň galyňlygy: 1,2-120 sim
Önümiň aýratynlyklary: önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak we önümçilik ýitgilerini azaltmak üçin ýokary tizlikli laminasiýa maşynlary, laminasiýa maşynlary we önümlere ýokary talaplar bilen dürli ulanylyş üçin amatly enjamlaryň hili, ysgynsyz gyrasy, ysmazlygy ýok.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

HDPE, LLDPE we beýleki materiallardan düzülen, köp gatlakly koekstruziýa ýokarky aýlawly filmden ýasalýar;“Coextrusion” tehnologiýasy filmiň güýjüni artdyryp, şol bir çig malyň önüminiň galyňlyk ýalňyşyny azaldyp biler.

Upokarky egirme prosesi filme Ruffle gyrasy, yrgyldama gyrasy, ölen gyrmyzy we ýokary tekizlige ýetmäge mümkinçilik berýär.Filmiň galyňlygyny sazlamak bilen, galyplaryň uzalýan çuňlugy we gaplaýyş kuwwaty sazlanyp bilner.

Özbaşdak ösen köp gatlakly koekstruziýa pes basyşly birleşýän film.Önüm ajaýyp tekizligi we galyňlygy birmeňzeşdir we müşderilere ýokary barýer we orta barýer gaplaýyş materiallary bilen saýlap biler.

Ecutionerine ýetirmek

PE

Ini

Turbaly film 400-1500mm
Film 20-3000mm

Galyňlyk

0.01-0.8mm

Oresadroslar

Içinde φ76mm we 152mm bolan kagyz ýadro.
Içinde 76 mm bolan plastik ýadrolar.

Daşarky aýlaw diametri

Maksimum 1200mm

Önümiň ulanylyşy

Kagyz birleşmesinde, PP birleşmesinde, metal birleşmesinde giňden ulanylyp bilner.

Birleşdirilen gaplama pudagynda mata, emeli deri we beýleki önümler.

Haryt maglumatlary

● Hiç hili ýazgy ýok, GÖRNÜŞ ES ýok
UL Doly reňk
C KÖMEK ÜÇIN GÖRNÜŞ
AL SATYLMAKDAN soň hiç hili iş ýok

Arza

HDPE Plastik1

HDPE gaplaýyş filmi

HDPE Plastik2

HDPE bilelikde ekstrudirlenen film

HDPE Plastik3
HDPE Plastiki4
HDPE Plastiki5
HDPE Plastik6
HDPE Plastik8
HDPE Plastik9

PE belligi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň