Biz bilen habarlaşyň

ct

JIANGSU SINO-FILM GATNAŞYK MATERIAL CO., LTD

Ajaýyp önümler, ýokary hilli hyzmat we çyn ýürekden hyzmat etmek bilen, müşderileriň kanagatlanmagyny üpjün edýäris we müşderilere özara bähbit üçin gymmatlyk döretmäge we ýeňiş gazanmak ýagdaýyny döretmäge kömek edýäris.
Bütin dünýädäki müşderilere biziň bilen habarlaşmak ýa-da kompaniýamyza baryp görmek üçin hoş geldiňiz.
Professional hyzmatymyz bilen sizi kanagatlandyrarys!

Salgysy

338 #, Hytaýyň Suzhou şäheri, Çiandeng şäheri, Jingtang ýoly

Telefon

+86 18662543292
+ 86- (0) 512-36612666

Whatsapp

+86 18662543292

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň