Qualityokary hilli HDPE filmleri

Gysga düşündiriş:

HDPE FILMS filmleri köp dürli önümleri (azyk önümleri, tehniki önümler, çap önümleri we ş.m.) gaplamak üçin ulanylýar.Şeýle hem, beýleki gaplaýyş önümlerini öndürýän ýarym önüm hökmünde (sumkalar, futbolka sumkalary, kagyz haltalary üçin çyzgylar, HDPE filmi bilen kagyz örtmek) ulanylýar.Bu filmler gurluşykçylar üçin köp sanly izolýasiýa kartonyny (ýylylyk orkold usuly bilen ýasalan) öndürmek üçin komponent hökmünde ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

HDPE FILMS ulanylýan rezinlere esaslanýan mehaniki häsiýetleri bilen tapawutlanýan dürli görnüşlerde öndürilýär.-50 c-den + 110 ° the aralygyndaky temperatura durnuklylygyndan başga, bu filmler köp ulanylýan himiki maddalara garşydyr, gaplanan önümleriň poslamagyna sebäp bolmaýar we ýylylyk bilen kebşirlenýär.Filmler suw syzmaýar we çyglylykdan goraýar.Suw buglarynyň, kislorodyň, ýagyň, ysly oraromatiki maddalaryň geçirijiligi minimaldyr.Uzak möhletli solarexposure, uvradasiýa sebäpli filmiň zaýalanmagyna sebäp bolup biler.Müşderiniň islegine görä, laýyk goşundylar bilen filmiň ömrüni uzaltmak mümkindir.

Gaplamak
Rulonlar PE listlerinde gaplanýar we keseligine ýa-da dikligine paletde ýerleşdirilýär;Uzaldylan film ýa-da palletizasiýa kapoty bilen goralýar we berkidilýär.

Ekologiýa
Daşky gurşaw üçin ýaramaz, gaýtadan işlenip bilinýän filmler zibilhanalara ýerleşdirilip bilner ýa-da ýanýan zyýanly maddalar peýda bolmaz.

Iýmit önümleri bilen aragatnaşyk
Iýmit önümleri bilen göni aragatnaşyk üçin amatly reňkde;Reňkli bolanda, öndüriji tarapyndan kesgitlenen çäkli göterime çenli laýyk gelýär.

Ecutionerine ýetirmek

Utionerine ýetirmek1
Execerine ýetirmek2

Ini

Turbaly film 400-1500mm
Film 20-3000mm

Galyňlyk

0.01-0.8mm

Oresadroslar

Içinde φ76mm we 152mm bolan kagyz ýadro.
Içinde 76 mm bolan plastik ýadrolar.

Daşarky aýlaw diametri

Maksimum 1200mm

Agramy

5-1000 kg

Faceerüsti bejermek

● Koronany bejermek.
Perforasiýa.
Unch urmak.
● Çap et.
Ant Hemişelik antistatiki bejergi.
Isc Antiskrat bejergisi.

Arza

1. Önümleriň giň toplumyny gaplamak.

2. Kagyz haltajyklar.

3. HDPE filmi bilen kagyz gaplamak.

4. izolýasiýa kartonyny öndürmek.

5. Beýleki gaplaýyş önümlerini öndürmek üçin ýarym önüm.

HDPE Plastik1

HDPE gaplaýyş filmi

HDPE Plastik2

HDPE bilelikde ekstrudirlenen film

HDPE Plastik3
HDPE Plastiki4
HDPE Plastiki5
HDPE Plastik6
HDPE Plastik8
HDPE Plastik9

PE belligi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň