Kompaniýa habarlary

 • MDO-PE filmi barada bilmeli 5 zadyňyz

  MDO-PE filmi barada bilmeli 5 zadyňyz

  MDO-PE filmi näme?Iň pes galyňlygy we iň ýokary öndürijilik isleýärsiňizmi?Jogap hawa bolsa, MDO-PE filmi siziň üçin dogry wariant.Maşyn ugruna gönükdirilen (MDO) filmiň gyzdyryş prosesinde polietilen (PE) filmi ýuwaş-ýuwaşdan ergine garylýar we uzalýar ...
  Koprak oka
 • Haýsy gysyş filmi önümiňiz ýa-da programmaňyz üçin iň gowusy?

  Haýsy gysyş filmi önümiňiz ýa-da programmaňyz üçin iň gowusy?

  Önümiňizi howpsuz we satuwda ygtybarly saklamak isleseňiz, kiçeldilen filmiň size kömek edip biljekdigini eýýäm gören bolmagyňyz mümkin.Häzirki wagtda bazarda kiçelýän filmiň köp görnüşi bar, şonuň üçin dogry görnüşi almak möhümdir.Diňe kiçelýän fi görnüşini saýlamak bilen çäklenmän ...
  Koprak oka
 • PEeke PE polimer-MDOPE durnukly ösüşi gazanmagyň iň gowy usulydyr

  PEeke PE polimer-MDOPE durnukly ösüşi gazanmagyň iň gowy usulydyr

  Durnuklylyk has arassa gurşawy ösdürmegiň açarydyr.Daşky gurşawyň peýdalaryndan başga-da, gaýtadan işlemek ajaýyp ykdysady artykmaçlyklara eýedir.Girdejili geljege häzirki zaman, tygşytly serişdedir.Bu bazary ösdürmegi maksat edinýän guramalar ...
  Koprak oka